اب آفتاب بجنورد اردیبهشت اوقات شرعی بجنورد خراسان شمالی

اب: آفتاب بجنورد اردیبهشت اوقات شرعی بجنورد خراسان شمالی اوقات شرعی اذان صبح اذان ظهر

گت بلاگز اخبار اجتماعی مردان مجرد ۳میلیون زیاد از زنان هستند

رشد جمعیت کشور چندسالی است که اوضاع مناسبی ندارد و متخصصان در ارتباط با کم کردن محسوس آن هشدار می دهند. به اعتقاد آنان کشور به گونه ای دلواپس کننده به سوی سال

مردان مجرد ۳میلیون زیاد از زنان هستند

مردان مجرد ۳میلیون زیاد از زنان هستند

عبارات مهم : جمعیت

رشد جمعیت کشور چندسالی است که اوضاع مناسبی ندارد و متخصصان در ارتباط با کم کردن محسوس آن هشدار می دهند. به اعتقاد آنان کشور به گونه ای دلواپس کننده به سوی سالخوردگی و کم کردن جمعیت جوان و مولد پیش می رود. نگرانی ها از کم کردن موالید در کشور سیاست های زیاد کردن جمعیت را در پی داشته تا از این طریق بتوان راهکار معقول و مطمئنی جهت زیاد کردن میزان جمعیت کشور یافت.

مردان مجرد ۳میلیون زیاد از زنان هستند

شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با «آرمان» با اشاره به میزان قابل قبول ازدواج در کشور می گوید: «یکی از بااهمیت ترین موانع ازدواج وسواس فکری افراد هست، ولی خوشبختانه افراد همچنان علاقه مند به ازدواج هستند و در نهایت در صورت خودسازی و یافتن فرد موردنظر خود ازدواج می کنند. زیاد کردن میزان باروری و رشد جمعیت نیز در گروه باروری متولدان دهه ۶۰ است.»

نسبت جمعیتی زنان و مردان در کشور عزیزمان ایران را چگونه می بینید؟ آیا می توان این نسبت را عاملی جهت کم کردن میزان ازدواج قلمداد کرد؟

رشد جمعیت کشور چندسالی است که اوضاع مناسبی ندارد و متخصصان در ارتباط با کم کردن محسوس آن هشدار می دهند. به اعتقاد آنان کشور به گونه ای دلواپس کننده به سوی سال

در حال حاضر 100 زن در برابر 103 مرد در کشور وجود دارند. این تعداد، تعداد کل زنان و مردان هستند و از نوزاد دختر یک روزه تا زن 100 ساله را مشمول بر می شوند. ولی اگر ملاک را تعداد زنان و مردان در آستانه ازدواج یا در سن ازدواج بدانیم، این آمار متفاوت می شود. تعداد زنان مجرد 15 تا 39 ساله و در دوران سن ازدواج حدود پنج میلیون و تعداد مردان مجرد 20 تا 44 ساله حدود هشت میلیون هستند. درواقع درحال حاضر مردان مجرد در سن ازدواج حدود سه میلیون زیاد از تعداد زنان هستند.

باتوجه به آمار و اطلاعات درحال حاضر تعداد خانوارهای تک نفره زن سرپرست زیاد از تعداد خانوارهای مرد سرپرست هستند. آیا می توان این آمار را دلیلی جهت کم کردن میزان ازدواج در جامعه دانست؟

این عنوان مقوله ای کاملا متفاوت هست. هر خانوار عبارتند از گروهی که با هم زندگی می کنند و اگر تنها باشند تک زیست هستند. در مرحله دوم باید پرسید علت زندگی تنهای فرد چیست، به عنوان مثال یک پیرزن که شوهر خود را از دست داده، به اجبار تنها زندگی می کند. بسیاری از این افراد تک زیست به علت فوت شوهر یا طلاق بیوه می شوند. عده ای از زنان و مردان نیز به علت مهاجرت از خانواده خود جدا می شوند و تنها زندگی می کنند. بعضی دیگر نیز به هر علت از خانواده خود جدا می شوند و به زندگی در محیط خانواده علاقه مند نیستند؛ این افراد به مهاجرت دست نزده اند، در شهر محل سکونت خانواده زندگی می کنند و غالبا مجرد هستند. بنابراین شیوه های تک زیستی تفاوت دارد و افراد به علت فوت همسر، طلاق، مهاجرت، تاخیر به ازدواج و… به تک زیستی رو می آورند. بنابراین این عنوان را به تنهایی نمی توان عاملی جهت کم کردن میزان ازدواج در جامعه دانست.

آیا درصد تعداد افراد هرگز ازدواج نکرده دلواپس کننده است؟

مردان مجرد ۳میلیون زیاد از زنان هستند

نکته قابل توجه طیف سنی افراد هرگز ازدواج نکرده هست. تعداد افرادی که هرگز ازدواج نکرده اند، حدود 600 هزار نفر هست. در حال حاضر حداکثر سن ازدواج را 39 سال در نظر گرفته ایم و این آمار مربوط به افرادی است که این سن را رد کرده ، ولی هرگز ازدواج نکرده اند، ولی در مواردی افراد بعد از 39 سال ازدواج می کنند. بنابراین نیازمند شاخص دیگری نیز هستیم و آن شاخص میزان زنان و مردان همسردار 50 ساله هست. در حال حاضر از کل تعداد زنان و مردان 50 ساله حدود 96 درصد آنها ازدواج کرده اند و تنها چهار درصد از آنها مجرد هستند. بنابراین با احتساب آنها تعداد افراد هرگزازدواج نکرده دلواپس کننده نیست. توصیه حائز اهمیت زیاد بودن احتمال مجرد ماندن متولدان دهه 60 نسبت به سایر گروه های سنی است که به پنج درصد می رسد، ولی متعاقب آن دوباره کم می شود.

به احتمال زیاد تجرد در متولدان دهه 60 اشاره کردید. آیا میزان تجرد در افراد متولد دهه 60 اندکی زیاد است؟

دختران ازدواج کرده به طور میانگین پنج سال از مردان کوچک تر هستند، بنابراین متولدان دهه 60 باید با دهه 50 پیمان زناشویی می بستند که تعداد این مردان از تعداد زنان دهه 60 کمتر هست، بنابراین بعضی از متولدان دهه 60 همچنان مجرد باقی مانده اند.

رشد جمعیت کشور چندسالی است که اوضاع مناسبی ندارد و متخصصان در ارتباط با کم کردن محسوس آن هشدار می دهند. به اعتقاد آنان کشور به گونه ای دلواپس کننده به سوی سال

باتوجه به میزان موالید و فوت ومیر کنونی در کشور، میزان رشد جمعیت را در سال های گذشته چگونه می بینید؟

رشد جمعیت کشور از دهه 60 به بعد کاهنده بوده هست. به عنوان مثال رشد جمعیت در دهه 60 91/3 درصد بوده که به 96/1 و 61/1 درصد رسیده هست. در آخرین سرشماری در سال 95، این آمار به 24/1 درصد رسیده و باروری در جامعه کم کردن داشته هست. تعداد دفعات باروری در دهه 60 هفت فرزند بوده و اکنون به زیر دو فرزند رسیده هست. اگر همچنان شاهد کم کردن رشد جمعیت باشیم، در این صورت تا 30 سال دیگر جمعیت کشور عزیزمان ایران به رشد منفی می رسد و کم کردن جمعیت محسوس و زیاد کردن جمعیت سالخورده خواهیم داشت.

مردان مجرد ۳میلیون زیاد از زنان هستند

بنابراین همچنان امیدوارید که در آینده شاهد کم کردن میزان رشد جمعیت نباشیم؟

بله. سیاست های رشد جمعیتی که در حال حاضر اتخاذ شده، ممکن است ورق را به سمت زیاد کردن رشد جمعیت برگرداند. احتمال کنونی زیاد کردن میزان باروری باتوجه به باروری متولدان دهه 60 هست، ولی با رسیدن سن ازدواج دهه 70 دوباره شاهد کم کردن میزان باروری خواهیم بود. در صورت ثابت ماندن میزان باروری قطعا در آینده به رشد منفی جمعیت خواهیم رسید. بنابراین باید سیاست هایی را جهت زیاد کردن میزان باروری در کشور اتخاذ کنیم تا سن ازدواج کم کردن و میزان باروری زیاد کردن پیدا کند. در این صورت رشد منفی جمعیت به تاخیر می افتد.

آیا می توان گفت که متولدان دهه 60 به فکر باروری افتاده و شاهد زیاد کردن میزان رشد جمعیت هستیم؟

بله. متولدان دهه 60 همچنان در سن باروری هستند، بنابراین اگر تعداد فرزندان خود را زیاد کردن دهند یا جهت نخستین بار پدرومادر شوند، می توان میزان جمعیت را زیاد کردن داد. در صورت تاهل متولدان دهه 60 نیز شاهد زیاد کردن میزان باروری در میان آنها هستیم.

یکی از دلایل کم کردن ازدواج، گزینش راه های جایگزین زندگی یکسان مانند ازدواج سفید یا همخانگی هست، آیا این عنوان را می توان دلیلی جهت کم کردن میزان ازدواج دانست؟

این موارد زیاد باعث تاخیر در ازدواج می شوند، ولی افراد بالاخره ازدواج خواهند کرد. آمار ازدواج 97 درصد از زنان 50 ساله نشان از علاقه افراد به ازدواج دارد. تاخیر در ازدواج افراد ناشی از زیاد کردن میزان تحصیلات، پرسشها اشتغال، اوقات فراغت و استفاده از راه های جایگزین ازدواج هست. ولی افراد به خاص زنان به رغم وجود روش های جایگزین ازدواج همچنان به ازدواج علاقه مندند و ازدواج جهت آنها امری حتمی هست. تاخیر در ازدواج و باروری 100 درصد بر میزان باروری تاثیرگذار هست. استفاده از روش های جایگزین ازدواج جهت افراد مقطعی است و در صورت وجود شرایط ازدواج قطعا این کار را خواهند کرد.

به عنوان یک جمعیت شناس، تاثیر سرمایه و امید اجتماعی را بر میزان ازدواج چگونه ارزیابی می کنید؟

درباره اثر مثبت یا منفی سرمایه و امید اجتماعی بر میزان ازدواج به قطعیت نمی توان پاسخ داد، ولی قاعدتا اثر مثبتی دارند. سرمایه اجتماعی بر ازدواج های اندیشیده شده است قطعا اثرگذار هست. جمعیت شناسان به زیاد کردن میزان ازدواج به رغم شکست در آن اعتقاد نیستند و ازدواج سالم را توصیه می کنند. بنابراین اگر افراد دو سال دیرتر ازدواج کنند، ولی ازدواج سالم داشته باشند، بهتر از آن است که سریع ازدواج کرده و طلاق بگیرند. افراد در صورت ازدواج زودهنگام به خودسازی نپرداخته و امکانات مالی و موقعیت اجتماعی مناسب ندارند. البته این پرسشها تمام افراد زودازدواج کرده نیست؛ بسیاری از آنها انسان های موفقی می شوند، ولی 10 درصد از آنها نیز با همسر خود همفکری نداشته و طلاق می گیرند. تعداد فرزندان خانواده ها باید از دو فرزند زیاد باشد، ولی اگر فرد جای 20سالگی در 25 سال ازدواج کند بلامانع هست. سن معقول وضع حمل زنان قطعا زیر 35 سال هست، مادر 35 ساله نابارور است یا سخت وضع حمل می کند.

به نظر شما تاثیر دلایل فردی بر میزان ازدواج چگونه است؟

وسعت جامعه مسئله آفرین هست. به عنوان مثال خرید کفش در یک شهر کوچک راحت تر از خرید کفش در راسته کفش فروشان پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. در صورت تعدد موارد ازدواج گستره گزینش فرد و وسواس فکری او زیاد می شود. وسواس فکری یکی از دلایل میزان کم کردن ازدواج هست، ولی در هر صورت شاهد میزان قابل قبولی از ازدواج در جامعه هستیم.

4

واژه های کلیدی: جمعیت | مردان | ازدواج | تعداد دفعات | تعداد فرزندان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog