اب آفتاب بجنورد اردیبهشت اوقات شرعی بجنورد خراسان شمالی

اب: آفتاب بجنورد اردیبهشت اوقات شرعی بجنورد خراسان شمالی اوقات شرعی اذان صبح اذان ظهر

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ساخت مدل سه بعدی بسیار دقیق از هسته سلول

محققان جهت نخستین بار توانستند یک مدل سه بعدی بسیار دقیق از هسته سلول تولید و ساختار دی ان ای یک سلول را با دقت بسیار بالایی ترسیم کنند.

ساخت مدل سه بعدی بسیار دقیق از هسته سلول

ساخت مدل سه بعدی بسیار دقیق از هسته سلول

عبارات مهم : فعالیت

محققان جهت نخستین بار توانستند یک مدل سه بعدی بسیار دقیق از هسته سلول تولید و ساختار دی ان ای یک سلول را با دقت بسیار بالایی ترسیم کنند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، هسته سلول، مرکز فرماندهی فعالیت های آن است ولی تحلیل واکنش‌ها ژنوم حجیم موجود در هسته که ابعادی 50 بار کوچکتر از قطر تار موی انسان دارد، کار راحت ای نیست.

درون هریک از سلول های بدن، یک رشته حجیم دی ان ای وجود دارد که با دی ان ای موجود در سایر سلول ها یکسان هست. ولی بخش عمده کدهای دی ان ای غیرفعال هستند. ترکیب تناوب ژنتیکی درون زنجیره دی ان ای که دائما فعال و غیرفعال می شوند، نقش آن ها را در فعالیت هر سلول تعیین می کند.

ساخت مدل سه بعدی بسیار دقیق از هسته سلول

نقشه سه بعدی تازه نحوه استفاده دی ان ای از فضای درون هسته سلول را به همراه روش های تعامل نواحی متفاوت کروموزومی با ساختار مولکولی محیط را با شرح بی سابقه ای نمایش می دهد.

محققان جهت ساخت این نقشه از یک شیوه تحلیلی موسوم به SPRITE استفاده کردند. در این شیوه نواحی متفاوت درون هسته با استفاده از بارکدهای مولکولی برچسب گذاری می شوند. تمام مولکول های موجود درون یک ساختار واحد پیچیده، برچسب یکسان دریافت می کنند و هریک از این ساختارهای پیچده برچسب منحصربه فردی دارد.

پس از انجام فعالیت سلول، متخصصان این بارکدها را بررسی می کنند تا نحوه و مکان تعامل مولکول های متفاوت را با یکدیگر بررسی کنند.

محققان جهت نخستین بار توانستند یک مدل سه بعدی بسیار دقیق از هسته سلول تولید و ساختار دی ان ای یک سلول را با دقت بسیار بالایی ترسیم کنند.

تاکنون تصور می شد هر بخش از هسته و هر کروموزم در محدوده مختص خود قرنطینه شده است هست، ولی در این تحقیقات مشخص شد علی رغم تصور پیشین، مجموعه ای ژن های متعلق به کروموزم های متفاوت قادرند با یکدیگر ادغام شوند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Cell انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: فعالیت | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog